Zbyten plavky (01) - Vuka slovanskch jazykGeorg Smith, pvodn Ji md, opustil Prahu v roce 1985 a ml tst. Narazil na inzert, ve kterm se hledal uitel slovanskch jazyk. Velmi rychle se pak pobl Eastbourne vetel do rodiny nezkuen anglick dvky, kterou brzy zaala fascinovat jeho nekonen erotick fantazie. Studovala bohemistiku a po nkolika douovacch hodinch etiny a rutiny mu zprostedkovala zamstnn u svho otce, pratnho vdce v oblasti lingvistiky. Hned pi prvn douovac hodin ml Georg pocit, e ho krsn studentka Glorie provokuje, protoe se jej bohat vybaven vstih rozevral vce, ne by od chladn Anglianky oekval. Ale nechtl riskovat ztrtu pracovn pleitosti a tvil se, e jej ndhern obliny vbec neregistruje a trpliv s n prtal slovanskou vslovnost. Druhou hodinu Glorie naplnovala na termn, ve kterm ml jej otec pednku na mle daleko od Eastbourne. Matka s nimi u dvno neila, manelstv prohlsila za omyl. Netuila pr, e msto chlapa j spolenost i v noci bude dlat pouze knihovna pln slovnk. Georg si viml, e v dvin pokoji je teplota nastavena dost vysoko a e Glorie m na sob nco jako sr. Na rozdl od cudnch Indek ovem v jedin vrstv, take dokonale prhledn. "Ve kole probrme anatomii, tak jsem ti chtla trnink slovek usnadnit," ekla na vysvtlenou, kdy zaregistrovala jeho pekvapen. "Jmenuj mi vechno esky, j se budu snait po tob sprvn vyslovovat." U neprozradila, e krom vslovnosti potvrd i znalost obsahu slovek rukou. Kdy Georg ekl "hlava", nkolikrt opakovala "hlava" a pitom si rukou shla na svoji hlavu, pot na Georgovu, pak ekla "hlavy" a ob dlan poloila souasn na svoji i jeho hlavu. Jene nevinn vrazy byly brzy vyerpny. Georg hru otoil: "Projdeme si i dal slovka, kter esky um, kej je sama!" Glorii to vbec nevyvedlo z mry: "Mj jazyk," ekla a ukzala si na svj, "tvj jazyk," zopakovala a prstem pimla Georga, aby ukzal jeho jazyk. "Oba jazyky," ekla vzpt a pedklonila se tak, aby se jejich jazyky mohly dotknout. Zvldl to, ale ml pocit, e se mu hlava pkn zatoila. Glorii se uen zjevn lbilo: "ruka", "ruce", a u drela Georgovu ruku ve sv, aby nsledovalo "prsa" a jeho ruku nasmrovala na sr. "Bradavka?" pitl a ona po nm ochotn opakovala "bradavka," "bradavky" - doplnila "mal bradavka", pejela si pes sr svoj rukou, ekla "jet mal bradavka", vzala si Georgovu ruku a po chvli jejho pejdn po sr na sprvnm mst mohla spokojen vyslovit "velk bradavka"! Hned po kapitole bradavek s rozko zaala rozvjet jazykov nuance slovek vlasy - chloupky - chlupy. Georg se ml co ovldat, kdy pes prhlednou ltku jeho rukou Glorie demonstrovala dobrou orientaci v rozdlech uvedench vraz. Poloila si ji do klna ve chvli, kdy mla nohy zpsobn u sebe a ekla: "Ne chlupy!" A kdy se Georg zatvil nechpav, vykasala si sr tak, e j na chvli spatil i pupk. Pod nm byla vyholen. "Nejsou chlupy," opakoval jako ve snu, ale ona rozthla nohy a poloila si jeho ruku ne: "Jsou chlupy!" Uvdomil si, e m v dlani celou jej kundiku a pipadal si jako dlkov zen blbec, kdy se mechanicky z "mlo chlupy" opravoval na "mlo chlup." Jen na chvli se mu zdlo, e Glorie vypadla ze hry a vnmala jeho nesml stisky dlan. Na vc si netroufl, i tak byl situac pjemn okovn. Ona se vzpt opt ovldla a pikzala: "Tvoje chlupy!" Nerad pustil z dlan kln a pethl si pes hlavu triko. Pohladila mu pomrn porostlou hru a ekla: "Mlo chlup." Povolil si kalhoty a sthl je tak, e se nad nimi objevil porost tsn nad vzruenm ptkem, kterho ale kalhoty zatm dokonale zakrvaly. Posledn, co jet vyslovila, bylo: "Moje vlasy, tvoje chlupy!" Sklonila se k nmu, kalhoty mu sthla, a ve, co se objevilo, zaala balit do svch krsnch rozputnch dlouhch vlas. Sr se j v pedklonu rozevelo a on poprv v pln krse spatil jej adra, kter v tto poloze vypadala jet vt, ne jak ho pedtm uchvtila skryt pod tenkou ltkou. Glorie pes vlastn vlasy chytila jeho d do dlan a pomalu zaala tahat nahoru, dol, nahoru, dol. Hlavu musela mt tsn nad rukou, take chumel vlastnch vlas, ze kterch obas jakoby zvdav vykoukla pika vzruenho ptka, sledovala z bezprostedn blzkosti. Po chvli se tzav podvala na svho uitele v netradin situaci a tie se zeptala: "Hodina konec?" Georg byl blahem bez sebe, ale zakroutil hlavou: "Ne konec hodiny. Mj jazyk, tvoje chlupy!" kyn poslun uvolnila vzruujc pletenec a lehla si na zda na tlust peran. "Mlo chlup," pitla a rozthla nohy. Kdyby ji v ptch minutch nepemohlo nutkn k hlasitm vzdechm, mohla pokraovat v hodin: "Tvj jazyk, tvoje prsty"... Ptka jet nemli probranho, ale inil se dlouho a spn. Glorie brzy doshla ndhernho vrcholu, slastn vykikovala a zprudka si sedla. Vzruen penis vyklouzl, ona jej ale hned vzala do ruky, pedklonila se a zaala si vechnu jeho vlhkost otrat o prsa. Pejdla pikou stdav pes ob vzruenm pkn vztyen bradavky. "Mezi prsa!" zavelela pak a Georgv nedokav ptk zaal projdt pekrsnou labinou, kterou Gloriiny ruce dovedn upravovaly. Kdy projdl smrem vzhru, vdy k sob adra pitlaila, kdy dol, trochu je uvolnila. Nhle tuto pjemnou hru beze slova peruila. Dostala znovu chu na pocity nejhez. Vzala ptka do ruky, pejela si jeho pikou jet nkolikrt vzruen bradavky a smrovala ho opt ke svmu klnu. Georg ale rozhodl jinak. I kdy se mu stran chtlo do rozjet drky, msto toho se k n sklonil a stril dovnit jazyk. Glorie vyjekla rozko a prohnula se v zdech. Chytil ji rukou za vyholen msto a pitiskl dol. Zaala rejdit zadkem a proti pilnmu jazyku piret. Jeho ruka popojela trochu ne a nahmtla nejvzruenj msto jejho tla. Glorie nebrzdila projevy rozkoe, mla zaven oi, oteven sta a vnmala, jak j te jazyk projd kundou zdola nahoru, jak vzpt prsty roztahuj pysky a jazyk opt std lzn potvku s tm, e se co nejhloubji no do jej rozjet drky. Georg byl tak podn pi chuti vklouznout dovnit nm jinm ne jazykem, ale vydrel tak dlouho, ne se Glorie i bez ptka dokonale udlala. Nkolikrt vykikla vrcholc rozko a zstala bez hnut leet s roztaenma nohama, nabzejc mu pohled na rozevenou vlhkou kundu se vzruenm potvkem. To byl sprvn okamik potit ptka, kter u mlem byl mezi adry hotov a te by u u chtl stkat. Fantasticky pipraven kln umonil projdt a na doraz. Glorie dlala dojem, e sp. Georg zpomalil tempo a vychutnval kad milimetr pohybu. Navc ho vzruoval pohled na krsn velk prsa. Takov poklad, takov ndhera, a on mezi nimi ml ped chvl svoje pirozen... Cel Glorie je poklad. Ndhern dvka, sexy, chytr. A lan erotick fantazie! Penesl vhu tla a opel se o jednu ruku. Volnou zaal hladit adra a pejdl po bradavkch, kter se rychle vztyily. Glorie otevela oi a dvala se na nj nekonen astnm pohledem. "Hrej si s kozama!" zaeptal. "Co je s kozama?" zeptala se. "Tvoje prsty na tvoje bradavky!" vysvtlil. Pn se j lbilo, rda poslechla. Zaala si bradavky moulat mezi prsty, vytahovat a pejdt po nich tak, aby mly co nejvce dotyk. "Taky mj jazyk na moje bradavky?" zeptala se a na chvli sama zrozpaitla. Odpovdl zrychlenmi pohyby v jejm kln. "Ano, ano, prosm!" Pedklonila vlee hlavu a piblila si rukou adro tak, aby na n doshla jazykem. Zaala jm objdt kolem bradavky, pejdt pes ni, brala si vzruenou a vlhkou bradavku mezi prsty a pedvdla mu zblzka, co vechno j dl blaho. Georg si v duchu pedstavoval, e a bude mt Glorie msn pauzu, e si nkdy sednou naproti sob a on j bude kat, co vechno m dlat a pitom si sm bude honit ptka a ona se na to bude dvat a sahat si mezi nohy, na prsa... fantazii nedokonil, ctil, e na nj jde nezadriteln vyvrcholen. Takov milek, takov poklad... "Chce m pln? Chce se mnou t pod? "Ano, ano, dlej nov Georg!"

předchozí povídka další povídka náhodný výběr

Online porn video at mobile phone